Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om mine lyttere og nyhedsbrevsmodtagere. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Eventyrlige Frikvarter
v/ Lars Poulsen
Vejlevej 139
7140 Stouby

Eventyrlige Frikvarter er ikke registreret som virksomhed, forening eller andet, men er udelukkende et privat hobbyforetagende udsprunget af lysten til at fortælle historier og stille disse gratis til rådighed via hjemmeside (www.farfarsgodnathistorier.dk) og via diverse podcast-apps.

Det er ikke et krav, at Eventyrlige Frikvarter har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via lars@farfarsgodnathistorier.dk.

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, så anvender jeg cookies for at hjemmesiden kan fungere. Disse har udelukkende funktionel betydning, og kan ikke fravælges.

Kommunikation med lyttere og interesserede
Når du har spørgsmål til hjemmesiden, eller ønsker at høre mere om hvad Eventyrlige Frikvarter tilbyder, så kan du kontakte mig via:

Kontaktformular
lars@farfarsgodnathistorier.dk
Tlf.: 26582000

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig, f.eks. svare på spørgsmål om Eventyrlige Frikvarters ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Når kommunikationen med dig er afsluttet, slettes alle oplysninger om dig.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Takkebreve
I de tilfælde hvor børn fremsender forslag til indholdet i en eller flere af Eventyrlige Frikvarters podcasts, vil barnets forældre blive bedt om at oplyse barnets postadresse, så jeg kan sende barnet en personlig hilsen, og evt. en lille gave.

Når takkebrevet er overdraget til distributør, slettes e-mails eller andet indeholdende barnets adresse.

Nyhedsbrev
Eventyrlige Frikvarter har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra Eventyrlige Frikvarter, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af nye podcasts m.m.

Jeg vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som der efterfølgende sendes en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer jeg mig, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet, dvs. afgivet aktivt samtykke.

Hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Din mailadresse opbevares i hjemmesidens (www.farfarsgodnathistorier.dk) krypterede og sikrede WordPress-opsætning, der er installeret på webhotel hos virksomheden Simply (www.simply.com). Nyhedsmails udsendes via installeret plugin fra MailPoet (www.mailpoet.com). Dine personoplysninger (mailadresse) opbevares, så længe stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper jeg også med at sende dette til dig. Har jeg ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af min passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Da Eventyrlige Frikvarter er et privat hobbyprojet der ikke sælger varer og/eller ydelser, er der ikke noget regnskab at føre, og dermed heller ingen fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Således heller ikke bilag m.m. hvoraf der fremgår almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til IT-hosting eller markedsføring.

Behandlingssikkerhed
Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske (f.eks. SSL-sikret hjemmeside) og organisatoriske foranstaltninger.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Jeg vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.